Program schůzky Intermediální školy AVU dne 15. listopadu 2010

15.11.2010 15:46
 • Role humoru v současném umění? (Jak ten humor vypadá?)
 • Jaký smysl má vystavovat? (Co je to výstava?)
 • Jaký smysl má osvojení si tradičních technologií pro nerestaurátory?
 • Role médií v edukaci obyvatelstva?
 • Nacvičování hry
 • Úkoly pro žáky 1. a 2. ročníku
 •  
 • Napsat skorovědecký esej na následující témata:  (dlouhý 3 normostrany, tzn. 60 úhozů řádka a 30 řádek strana)
  1. Dada v Česku
  2. Pražské mosty v dílech umělců
  3. Rozdíl videoartu v Česku v 90. letech a po r. 2000
  4. Role zelené barvy v umění (od minulosti do dneška)
  5. Postavy umělců v české literatuře 20. století