2010 - úkol a test

21.03.2010 15:32

Vytvořit malou instalaci (v rámci ateliéru) z následujících prvků:

 

1. Teplo

 

2. Potravina

 

3. Pohyb

 

4. Něco tvrdého

 

5. Erotický pocit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST pro uchazeče ke studiu na Intermediální škole AVU

Přijímací zkoušky únor 2010

 

 

Co je to hyperbola?

 

 

 

Jaké děti by se narodily ze svazku a) lahve s koňakem

b) stonožky se slonem

c) kamene s větrem

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde sídlí Zeus?

 

 

Co má společného a) oblek a skoba

b) teplo a nosorožec

c) vlak a střevlík

d) obraz a medvěd

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vážit nenávist?

 

 

(a+b) 2 =

 

 

Váha tělesa ponořeného do kapaliny ...............................................

...................................................................................... doplňte

 

 

Co je to sekans?

 

 

Umíte noty? Pokud ano, napište krátkou melodii. Pokud ne, krátký text písně.

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je Váš nejoblíbenější spisovatel?

 

 

Kdo je Váš nejoblíbenější malíř?

 

 

Které umělce nesnášíte?

 

 

Který film pokládáte za důležitý pro poslední desetiletí?

 

 

Která je Vaše nejmilejší kniha?

 

Kdo jsou:

 

Markoman

 

Burda

 

Isis

 

Kolář

 

Kaprow

 

Santini

 

Jágr

 

Klein

 

Plánička

 

Restany

 

Kavka

 

Narval

 

Pešánek

 

Faulkner

 

Lumumba

 

Okoun

 

Škréta

 

Paik

 

Stevenson

 

Čumpelík

 

Kopecký

 

Hudeček

 

Šavel

 

Pinkas

 

Dokoupil

 

Musil

 

Gargantua

 

Ratkin

 

Filištín

 

Rašín

 

Dopitová

 

Skupa

 

Novák

 

Foglar

 

Fibich

 

Ginsberg

 

Kofroň

 

Fadějev

 

Havlíček

 

Fremund

 

Perič

 

Turrell

 

Pistoleto

 

Panuška

 

Lichtenstein

 

Navrátil

 

Čelakovský

 

Grieg

 

 

Kdo vedl Hochy od Bobří řeky?

 

 

Co je to sikativ?

 

 

Kde leží Pompeje?

 

 

Vyjmenujte země, kde jsou pyramidy

 

Napište báseň o dvakrát pěti slovech komentující válku světů. Musí se rýmovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uveďte nějakou českou/moravskou národní píseň

 

 

Který český umělec posledních padesáti let Vás zajímá a proč?

 

 

 

 

 

 

Napište MILUJI TĚ a NENÁVIDÍM TĚ vymyšlenou řečí

 

 

 

Napište pomocí číslic pojem VÍTĚZÍM a pojem TEPLO

 

 

 

 

 

 

Vyjmenujte jednoslovně 5 kostí z lidského těla

 

 

 

 

Kde leží země Františka Josefa?